על תאונות תלמידים – רשלנות, ביטוחים ומה שביניהם

על תאונות תלמידים – רשלנות, ביטוחים ומה שביניהם

מי מאיתנו ההורים אינו חרד מהרגע הזה בו מצלצל הטלפון, ועל הצג אנו רואים את מספר הטלפון של בית הספר או הגן של ילדינו? כל הורה ודאי חווה את החסרת הפעימה הזו, שלרוב מסתיימת בצפירת הרגעה, או בדיווח על כך שהילד אינו חש בטוב, ואנו נדרשים לבוא לקחת אותו הביתה. אבל, לעיתים, לצערנו, קורים מקרים בהם אנו מדווחים כי לילד אירעה תאונה בין כתלי בית הספר או הגן, ולאחר שדאגנו לטיפול הרפואי הטוב ביותר עבורו, נשאלת השאלה, מה הזכויות של הילד ושלנו כהוריו – מיטיביו, מול בית הספר ומול חברות הביטוח.

ברשימה זו אנסה לעשות קצת סדר בבלגן, ולהסביר לכם ההורים מהן הזכויות של ילדכם ושלכם.

קיימים שני מסלולי תביעה אפשריים, אשר פעמים רבות הינם חופפים ומשלימים זה לזה.

תביעת פיצויים עקב רשלנות

במידה והילד נפצע או נחבל ונגרם לו נזק גופני בין כתלי המוסד החינוכי, ואותה פציעה נגרמה עקב מעשה או מחדל של הצוות החינוכי או עקב מפגע במבנה בית הספר/הגן או חצריו, עומדת לכם זכות תביעה נגד משרד החינוך וכנגד הרשות המקומית לפיצויים בגין הנזק שנגרם לילד. בתי המשפט דנו ארוכות בחובת הזהירות המתקיימת בין הצוות החינוכי, ובראשם המורים והנהלת המוסד החינוכי, לבין הילד, ונקבע כי חובת זהירות זו קיימת ובמקרים של ילדים צעירים אף משתווה לחובת הזהירות שחב הורה כלפי ילדו. כאשר אנו מפקידים את האוצר היקר לנו מכל בפתח בית הספר והגן, אנו מצפים כי הצוות החינוכי ינקוט בכל האמצעים הסבירים לשמירת שלומו ובטיחותו של ילדנו. חובת זהירות דומה מתקיימת בין הרשות המקומית (או גורם פרטי בנסיבות העניין), כמי שאחראית על תקינות מבנה המוסד החינוכי וחצריו. במידה ומתרחשת תאונה, צריך יהיה לבחון את נסיבותיו של המקרה, והאם מי מהגורמים הללו התרשל במילוי תפקידו לפקח ולהשגיח ולא דאג לאמצעי זהירות סבירים למניעת התרחשותה של התאונה.

חשוב להדגיש כי אותה חובת זהירות משתרעת על פני כל השעות בהן מצוי הילד במוסד החינוכי, וכי היא הורחבה בנסיבות מסוימות למקרים בהם הפציעה היא כתוצאה מקטטה בין ילדים, שכן נקבע כי על הצוות החינוכי (באופן כללי) לדאוג להשגיח את התלמידים בכל עת, גם בהפסקות, ולמנוע התרחשותם של מקרי אלימות בין ילדים.

כאן יש לסייג ולומר כי לא כל מקרה יוכר בבית המשפט ככזה המזכה בפיצוי, ונסיבותיו של כל מקרה ייבחנו לאור הכללים המשפטיים הקבועים בחוק ובפסיקה. זו הסיבה כי בכל מקרה חשוב כי התביעה תטופל על ידי עורך דין המתמחה בדיני נזיקין ובנזקי גוף בפרט, אשר יוכל לכוון אתכם ולייעץ בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

תביעה ביטוחית על פי פוליסת תאונות אישיות לתלמידים

מרבית ההורים עימם שוחחתי אינם מודעים כלל לעובדה כי ילדיהם, הלומדים ומתחנכים במערכת החינוך, בבתי הספר ובגני הילדים העירוניים או המעונות המופעלים בידי הרשות המקומית, מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות לתלמידים באחת מחברות הביטוח (ביטוח קולקטיבי שעורכת הרשות המקומית לכלל תלמידיה). הביטוח מכסה כל מקרה של תאונה או פציעה, 24 שעות ביממה. הווה אומר, כי גם אם ילדיכם נפצע בבית, בגן המשחקים מחוץ לשעות הלימודים, בחוג ואפילו בחו"ל, הוא יהיה זכאי לפיצוי בגין פציעתו, בהתקיים התנאים הקבועים בפוליסה. פוליסת תאונות אישיות אינה מתנה התקיימותה של רשלנות כלשהי שהביאה לתאונה, וכל פגיעה תאונתית (למעט מחלה, ולמעט פציעה בתאונת דרכים או פעולת איבה), עשויה להביא לילדכם פיצוי לא מבוטל. הפוליסה מעניקה פיצוי הקבוע בפוליסה בעבור פציעה שהותירה נכות לצמיתות, מ-5% נכות ומעלה, כאשר במקרים חמורים ישנו אף מענק חומרה, ופיצוי קבוע בגין  (חו"ח) מוות. בנוסף, הפוליסה מעניקה פיצוי יומי קבוע בגין הימים שהילד היה מרותק למיטה (והכוונה היעדרות מהמוסד החינוכי) כל עוד ההיעדרות עולה על 90 יום, ולמשך 6 חודשים במצטבר. במידה והילד נזקק לאשפוז, קיים אף פיצוי בגין ימי האשפוז. בנוסף, ישנו החזר הוצאות בגין אביזרים רפואיים במידה ונדרשו, וכן הוצאות רפואיות ככל שאינן מכוסות בביטוח הבריאות הממלכתי.

נדבך נוסף שיש לפוליסה זו, הינה פיצוי עבור הורה אשר התנדב ללוות טיול או פעילות בית ספרית, ונפצע במהלך פעילות זו.

תביעה על פי פוליסת תאונות אישיות לתלמידים יכולה לעמוד בפני עצמה ללא קשר לתביעת רשלנות (במידה ולא היה מקרה של רשלנות), והיא אף יכולה לבוא במקביל וכהשלמה לתביעת רשלנות כפי שנזכר לעיל.

על מנת שתוכלו למצות את מלוא זכויותיכם על פי הפוליסה, גם כאן חשוב ורצוי מאוד כי התביעה תטופל בידי עורך דין המנוסה בהתנהלות מול חברות הביטוח  והמתמחה בתביעות נזקי גוף.

חשוב לציין כי ההתיישנות בתביעת רשלנות היא 7 שנים, ואולם ההתיישנות בתביעה על פי פוליסת הביטוח הינה 3 שנים. במקרה של קטינים, מירוץ ההתיישנות מתחיל להספר מהגיעו של הקטין לגיל 18, כלומר, ניתן להגיש תביעת רשלנות עד הגיעו לגיל 25, ותביעה לפי פוליסת הביטוח עד הגיעו לגיל 21.

והכי חשוב – רק בריאות!

מוזמנים לשתף:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Call Now Button