ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הינו מסמך באמצעותו אדם יכול לקבוע, בעודו צלול וכשיר לקבל החלטות, כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו. האדם הממנה בוחר במיופה כח על פי רצונו, אדם שהוא סומך עליו ובוחר בו להיות זה שיוציא אל הפועל את רצונותיו ויטפל בענייניו כאשר הוא יאבד את כושרו השיפוט שלו. ניתן לכלול ביפוי הכח הוראות בדבר עניינים אישיים, רכושיים ורפואיים, או רק את חלקם.

יפוי כח מתמשך

האדם הממנה יכול גם לקבוע בנוסף למיופה הכח עוד אנשים שיהיו "אנשים מיודעים", והם יקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע , כך יהיה פיקוח על פעולות מיופה הכח ובקרה כי הוא אכן פועל בהתאם לסמכויות שהוקנו לו ביפוי הכח. ניתן גם לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

יפוי כח מתמשך הוא הליך מתקדם הרבה יותר מן ההליך שהיה קיים עד כה, לפיו רק לאחר שאדם איבד את כושרו לקבל החלטות, קם צורך למנות לו אפוטרופוס, וזה פועל בהתאם לשיקול דעתו שאינו בהכרח תואם את רצונו של האדם משולל כושר ההחלטה.  ההליך הינו קצר, יעיל, אינו מעיק על מיופה הכח (בניגוד לאפוטרופוס) ובעיקר בא לבטא את רצונותיו האמיתיים של הממנה.

לא כל עורך דין רשאי לערוך ייפוי כח מתמשך אלא רק עו"ד שהוסמך לכך ע"י האפוטרופוס הכללי.

עורכת דין נגה פריאל שלגמן הינה מוסמכת משרד המשפטים – אגף האפוטרופוס הכללי – לעריכת יפוי כח מתמשך.

מוזמנים לשתף:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Call Now Button